CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

STT

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

Trình độ

SĐT/EMAIL

Thành tích

1

Nguyễn Thái Việt

Giám đốc  

Thạc sỹ

ĐT: 0988120916

Email:thaivietcdnghept@gmail.com

 

- Giáo viên dạy giỏi Tỉnh Phú Thọ năm 2006

- Bí thư đoàn xuất sắc toàn quốc năm 2008. 03 bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT.

- Bằng khen của thủ tướng Chính phủ năm 2012.

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

2

Bùi Trung Hiếu

P.Giám đốc Thạc sỹ

ĐT: 0976.973.860

Email:trunghieuhtpt@gmail.com

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT 2016

- Giải nhì toàn quốc thiết bị dạy nghề tự làm năm 2013

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2014, 2015, 2016, 2017

3

Nguyễn Ngọc Tường

Cán bộ nghiệp vụ

Trung cấp

ĐT: 0973460884

Email: ngoctuongcdn@gmail.com

 

 

4

Đàm Thị Ngọc Hà

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0972869521

Email: damngocha1982@gmail.com

 

- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2013,2015,2016

5

Nguyễn Ngọc Quyết

Cán bộ nghiệp vụ

Đại học

ĐT: 0985172160

Email: ngocquyetcdn@gmail.com

 

 

 

6 Phạm Thị Bích Thảo Cán bộ nghiệp vụ Đại học

ĐT: 0977.651.859

Email: phambichthaocdn@gmail.com

 
7 Nguyễn Mạnh Hưng Cán bộ nghiệp vụ Đại học

ĐT: 0962.628.998

Email: hungptcdn@gmail.com