Ngày 13/11/2014 đoàn cán bộ của tổ chức phi chính phủ Thụy Điển đã đến thăm và làm việc tại trường

17/11/2014 05:48

Ngày 13/11/2014 đoàn cán bộ của tổ chức phi chính phủ Thụy Điển đã đến thăm và làm việc tại trường. Ông Nguyễn Văn Bình Phó hiệu trưởng nhà trường đã thân mật tiếp đoàn, đoàn đã đi thăm trực tiếp các lớp học, phòng thực hành nghề và đánh giá cao tính công nghệ của các trang thiết bị dành cho sinh viên thực tập nghề tại nhà trường.

 

Ngày 13/11/2014 đoàn cán bộ của tổ chức phi chính phủ Thụy Điển đã đến thăm và làm việc tại trường. Ông Nguyễn Văn Bình Phó hiệu trưởng nhà trường đã thân mật tiếp đoàn, đoàn đã đi thăm trực tiếp các lớp học, phòng thực hành nghề và đánh giá cao tính công nghệ của các trang thiết bị dành cho sinh viên thực tập nghề tại nhà trường.