replica watches rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components.
100% guarentee the best top quality www.upscalerolex.to.
shop for replica watch on etsy.

shop high quality https://de.buywatches.is.

 

 

 

Thực hiện Công văn số 8859/BNN-TCCB ngày 20/10/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017.

06/01/2017 49:59

Thực hiện Công văn số 8859/BNN-TCCB ngày 20/10/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ tiến hành giới thiệu các cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Thực hiện Công văn số 8859/BNN-TCCB ngày 20/10/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc Hướng dẫn xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm  2017, Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ tiến hành giới thiệu các cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú. Năm 2017, nhà trường có NGƯT. Nguyễn Ngọc Minh đủ tiêu chuẩn đề nghị phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Quá trình thực hiện giới thiệu tại Hội nghị viên chức toàn trường đồng chí Nguyễn Ngọc Minh đạt mức tín nhiệm 104/104 phiếu (tỷ lệ 100%).

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú của nhà trường tiếp tục xin ý kiến thăm dò dư luận của toàn thể cán bộ viên chức học sinh , sinh viên về quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Ngọc Minh; mọi ý kiến đóng góp gửi trực tiếp cho đồng chí Vượng ( Phòng Tổ chức – Hành chính) hoặc qua thư điện tử: phongtochuccdpt@gmail.com

Các tin khác
123movies